slider1_pl slider2_pl

Maszyny do wypieku wafli do lodów i kremów

Maszyny do wypieku wafli do lodów i kremów a także rurek waflowych wytwarzane przez naszą firmę przeznaczone są głównie dla małych i średnich firm. Waflarki wykonywane są na indywidualne zamówienie z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego w zakresie wydajności i stopnia zmechanizowania, wzoru wafla, grawerki ozdobnej, napisów itp. Zamawiający może wybrać wzór wafla z naszego katalogu lub zlecić do wykonania każdy inny. Każda maszyna może być wykonana w wersji o mniejszej lub większej ilości gniazd. Matryce ogrzewane są elektrycznie. Maszyny mogą pracować w trybie 24 godzinnym. Firma "KOCUŁA" przy odbiorze urządzenia przeprowadza próby wypieku oraz szkolenie w obsłudze i eksploatacji. Wszystkie maszyny wyposażone są w niezbędne części zamienne na co najmniej 1 rok intensywnej eksploatacji.

Maszyny automatyczne i zmechanizowane 2021

Automatyczna maszyna do wypieku rożków waflowych ø27mm/ dł. 55mm, wydajność: ~ 5200 szt./godz.

Automatyczna maszyna do wypieku kubków waflowych o wymiarze Ø62x76 o wydajności 3000 sztuk na godzinę.

 

Automatyczna waflarka do wypieku 100 sztuk wafli z dnem płaskim, typu kubek z uporządkowanym podawaniem upieczonych wafli z nieruchomych matryc dolnych, grawerka ozdobna pionowa

Innowacyjność w nowej generacji maszyn firmy Kocuła do wypieku wafli typu kubek

Więcej

Firma Kocuła od kilkudziesięciu lat produkuje maszyny do wypieku wafli do lodów.

Obecnie firma Kocuła opracowała innowacyjną, całkowicie nową i własną technologię wypieku kubków waflowych i w oparciu o nią wprowadza na rynek nową generację maszyn zarówno obsługiwanych ręcznie jak i całkowicie zautomatyzowanych o dużej wydajności.

Dotychczas w maszynach do wypieku kubków waflowych matryce (w których następuje sam proces wypieku i formowania kształtu) składały się z trzech zasadniczych elementów: dwóch symetrycznych, rozsuwanych połówek dolnych z gniazdami (o kształcie zewnętrznym docelowego wafla) oraz płyty górnej z trzpieniami formującymi kształt wewnętrzny wafla.
Proces wypieku w typowych maszynach zmechanizowanych przebiega według następującego, powtarzalnego schematu:

 1. dozowanie ciasta do gniazda w ściśniętych połówkach matryc dolnych
 2. wprowadzenie do gniazd trzpienia płyty górnej
 3. wypiek połączony z przemieszczaniem zamkniętego pakietu matryc (od punktu dozowania ciasta po zamkniętym obwodzie z powrotem do punktu dozowania ciasta) Przemieszczanie matryc jest konieczne dla zrobienia miejsca na kolejne pakiety matryc i konieczność zadziałania po drodze stacjonarnych mechanizmów do otwierania - zamykania połówek matryc i trzpieni płyty górnej, ścinania wylewek oraz mechanizmu dozowania ciasta i wyciągania wypieczonych wafli
 4. podniesienie trzpienia płyty górnej
 5. rozsunięcie pakietu dwóch połówek matryc dolnych
 6. wyciągnięcie wypieczonych wafli
 7. zsunięcie połówek matryc dolnych
 8. ponowne dozowanie ciasta do ściśniętych połówek matryc dolnych itd.

 

1. Schemat wypieku kubków waflowych na maszynie automatycznej w tradycyjnej technologii

Firma Kocuła w swojej technologii wypieku wyeliminowała konieczność rozsuwania i przemieszczania pakietów matryc na rzecz wypieku i wyciągania upieczonych wafli z matryc nie dzielonych na połówki i całkowicie stacjonarnych.

Proces wypieku w maszynach zmechanizowanej ( jak i ręcznej ) wg nowej technologii Firmy Kocuła

 1. dozowanie ciasta do gniazd
 2. wprowadzenie do gniazd trzpienia płyty górnej
 3. wypiek w nieruchomych matrycach
 4. podniesienie trzpieni płyty górnej
 5. ścięcie wylewek w jednym ruchu połączonym z przesunięciem nad matryce zdejmowarki wafli
 6. wyciągnięcie wypieczonych wafli z gniazd bez podziału matryc na połówki
 7. zdjęcie wszystkich wafli w uporządkowanym pakiecie poza maszynę
 8. ponowne dozowanie ciasta itd.

 

2. Schemat wypieku kubków waflowych w nowej, innowacyjnej technologii firmy Kocuła

Zalety innowacyjnej technologii wypieku kubków waflowych w matrycach nie dzielonych na połówki i całkowicie stacjonarnych.

 1. Oszczędność zużycia energii
  Wypiek wafli wymaga nagrzania i nieprzerwanego utrzymania temperatury matryc na poziomie 200 stopni Celsjusza. Niezależnie od źródła energii (gaz lub prąd) wszystkie maszyny do wypieku wafli mają duże zużycie energii rosnące wraz z wielkością i wydajnością maszyny nawet do 100 kW/godz. W istniejących dotychczas maszynach znacząca ilość energii cieplnej jest tracona wskutek ruchu i przemieszczania matryc w czasie wypieku. Im większa maszyna tym dłuższą drogę wykonują matryce, nawet 20 m w czasie 1 cyklu wypieku. W wyniku ciągłego ruchu i nieustannych strat ciepła na swojej drodze matryce potrzebują około 40 % energii więcej na utrzymanie temperatury niezbędnej do prawidłowego wypieku niż gdyby stały w jednym miejscu. W swojej innowacyjnej metodzie Firma Kocuła wszystkie matryce unieruchomiła i skupiła w jednym miejscu ograniczając ruch tylko do wyciągania wafli i podnoszenia trzpieni z gniazd co zmniejszyło straty ciepła i pozwoliło ograniczyć zużycie energii o 40%.

 2. Skrócenie czasu wypieku
  Przy porównawczych próbach wypieku na stanowisku próbnym gdzie wyeliminowano ruch matryc dolnych oprócz zmniejszenia zużycia energii o 40% stwierdzono znaczące skrócenie samego czasu wypieku. Okazało się, że matryce stojące nieruchomo w jednym miejscu nie tylko oszczędzają energię niezbędną do utrzymania prawidłowej temperatury ale jednocześnie przez dużą stabilność cieplną są w stanie skrócić czas wypieku nawet o 30% w porównaniu z pakietem matryc który się przemieszcza. Próby przeprowadzone na stanowisku próbym zostały potwierdzone na maszynie zmechanizowanej.

 3. Wydłużenie żywotności matryc całej maszyny poprzez uproszczenie konstrukcji oraz brak ruchu i zużycia poszczególnych elementów
  W dotychczasowej konstrukcji maszyn do wypieku wafli matryce i powiązane z nimi dziesiątki innych ruchomych części i mechanizmów są przemieszczane cyklicznie wzdłuż prowadnic na drodze kilku lub kilkunastu metrów (w zależności od wielkości maszyny i ilości pakietów matryc). Przyjmując średni czas jednego cyklu wypieku na 2 minuty i drogę do pokonania przez pakiet matryc w jednym cyklu 10 m okazuje się, że w czasie 1 doby czasu pracy maszyny każdy pakiet matryc pokonuje drogę około 7 km. To proste wyliczenie pokazuje skalę pracy jaką w dotychczasowej technologii wypieku muszą wykonać wszystkie części ruchome każdej maszyny do wypieku wafli i to w bardzo trudnych warunkach z uwagi na wysoką temperaturę, wilgotność, wagę i duże siły niezbędne do ściskania matryc. Skutkuje to przyspieszonym zużyciem poszczególnych elementów i koniecznością stosowania najdroższych środków smarnych odpornych na temperaturę a jednocześnie dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
  Innowacyjna technologia Firmy Kocuła wypieku kubków waflowych w nieruchomych pakietach matryc eliminuje z konstrukcji większość elementów ruchomych do tej pory  niezbędnych i maksymalnie wydłuża żywotność pozostałych matryc.

Ograniczenia w innowacyjnej technologii wypieku kubków waflowych w matrycach nie dzielonych na połówki i całkowicie stacjonarnych.
Jedynym zauważalnym ograniczeniem innowacyjnej metody wypieku kubków waflowych proponowanej przez Firmę Kocuła jest kształt grawerki ozdobnej na zewnętrznej  powierzchni kubków waflowych. Kubek waflowy wypiekany tą metodą nie może mieć elementów w zewnętrznej grawerce uniemożliwiających przemieszczenie wypieczonego wafla z gniazda w górę tj. grawerka musi mieć kształt pionowy do średnicy wafla bez żadnych elementów poprzecznych.

 

3. Porównanie grawerki na kubkach waflowych

3.1. Wafel z grawerką pionową

3.2. Wafel z grawerką poziomą

 

 

Cykl pracy ciągły (24h) w pełni automatyczny, maszyna bardzo oszczędna w zużyciu energii z maksymalnie wydłużoną żywotnością matryc i możliwością szybkiej ich wymiany na inny wzór.


Automatyczna maszyna do wypieku rurek waflowych fi 26 (288 sztuk w 1 cyklu wypieku) po zainstalowaniu u producenta wafli.

Automatyczna maszyna do wypieku rurek waflowych fi 26, próby wypieku.
(288 sztuk w 1 cyklu wypieku)

Galeria foto

 

Maszyny zmechanizowane

Waflarka do wypieku wafli do lodów w pełni zmechanizowana, matryce dolne rozsuwane, pakowanie wafli ręczne, grawerka ozdobna tradycyjna, dozowanie ciasta nalewką uchylną lub nalewką krytą albo pompą
Cykl pracy ciągły (24h) w pełni automatyczny lub automatyczny - wymuszony tzn. obsługujący naciska "start" i cały 1 cykl wypieku odbywa się bez jego ingerencji automatycznie kończąc się podniesieniem płyty górnej, rozsunięciem matryc i wysypaniem wafli na taśmę przenoszącą je do zbiorczego pojemnika. Obsługujący sprawdza czy wszystkie wafle wypadły i po uzyskaniu pewności, że można zacząć następny wypiek ponownie naciska "start". Zmechanizowanie eliminuje ciężką pracę fizyczną przy obsłudze oraz wymusza powtarzalność parametrów i zmniejsza zużywanie maszyny przez nieodpowiednie zamykanie i otwieranie (w praktyce nie do wyeliminowania przy obsłudze ręcznej).

Film z wypieku waflarki zmechanizowanej do wypieku kubków waflowych

Galeria foto

 


Maszyny obsługiwane ręcznie

Waflarki wyposażono w elektroniczną regulację temperatury i czasu wypieku (z akustycznym sygnałem końca wypieku). Każda waflarka wyposażona jest w samo napełniającą się nalewkę mechaniczną dozującą ciasto. Elementy sterowania umieszczone są w pulpicie, który można postawić obok maszyny lub powiesić na ścianie. Cały osprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzi od renomowanych  producentów i zapewnia dużą niezawodność i bezpieczeństwo w obsłudze. Dobre materiały i precyzyjne  wykonaniem całej waflarki i zapewniają dużą wydajność, oszczędność ciasta i energii oraz stałą kontrolę nad parametrami wypieku wafli.

 

 

Film z wypieku waflarki ręcznej do wypieku rurek waflowych                             

 

Film z wypieku waflarki ręcznej do wypieku kubków waflowych                             

 

Maszyna obsługiwana ręcznie wyposażona w system fast cutting (automatyczne szybkie ścinanie nalewek) i safe work (kurtyny świetlne-bezpieczna praca)                             

Galeria foto

Firma Kocuła
ul. Wiśniowa 5
Mokronos Dolny
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska

NIP: 8991372303

tel.: +48  71 363 50 15

biuro@kocula.pl

 

 

 

maszyny uzywane